Анализ за изпълнението на общинските ЕЕ програми по РИП-ове 2016

Анализ за изпълнението на общинските програми по енергийна ефективност през 2016 г. по региони за икономическо планиране в България може да бъде намерен ТУК